EUROPAFONDER

 

 

 

EUROPAFONDER

PUBLIC BANKING inleder i och med denna analys en satsning på transparenta fondanalyser, där vi använder samma analysvariabler för alla kategorier så långt som det är möjligt. De tabeller vi publicerar kommer således att ha standardiserade variabler. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. När 10-kategorier är analyserade publicerar vi dessa i en gemensam tabell för samtliga 10*3 utvalda toppfonder.

Inom flera kategorier säljs tyvärr inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, då ingår inte dessa i den aktuella jämförelsen. Det förhållandet gäller till exempel Europafonder. Några Europafonder med allra bästa historik finns inte med i jämförelsen av naturliga skäl, för det är meningslöst att ange en fond som potentiellt bäst om den ändå inte går att investera i på den svenska marknaden. Istället utgår vi från de fonder som finns lättillgänglig på åtminstone någon av bankernas fondtorg. Vi har trots detta den mest omfattande jämförelsen av fonder som vi känner till i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter. Våra granskningar är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden.

Utöver de standardiserade objektiva variablerna väger vi självfallet in flera faktorer, som till exempel förvaltarnas historik, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltningshistorik. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik.

Andra faktorer som fondernas förmögenhet, det vill säga hur ”lättrörliga de är” – vilket är extra viktigt för småbolagsfonder – vägs också in. Valutan vi anger är fondens basvaluta, inte noteringsvaluta, det vill säga den valuta som innehaven bokförs i och är viktig vad gäller valutaexponering – i synnerhet vid kortare tidsperioder och i kategorier med låg avkastning över tiden som för penningmarknadsfonder. Dessutom tar vi självfallet hänsyn till minimiinsättningar, så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar många potentiella investerare.

De Europafonder vi vaskat fram kan byta rankingplats med varandra beroende på tidsperspektiv. På förstaplats har vi dock placerat Threadneedle(Lux) Pan European Sm Cos AE som ännu inte har betygsatts av Morningstar UK men som har en 5-stjärning historik. En annan europeisk småbolagsfond från just Threadneedle, med längre historik, ligger i absoluta toppen av alla Europafonder på 10 års sikt. Och den utvalda fonden har belönats med AAA av Citywire. För den som tror på revansch (vilken redan har inletts) för europeiska aktier och även tror att trenden håller i sig, kan Threadneedle(Lux) Pan European Sm Cos AE var ett intressant alternativ.

För den som hyser tvivel om Europas framtid och aktiemarknader, men ändå vill ha med Europeiska aktier i portföljen kan någon av de andra två, mer försiktiga fonderna, vara ett tryggare alternativ. Det gäller Handelsbanken Europa Selektiv och Allianz Europe Equity Growth AT EUR. Allianz har endast betyget neutral av Morningstar, men har av Lippers belönats som bästa europeiska aktiefond för den senaste 3-årsperioden. 

https://excellenceweb.s3.amazonaws.com/uploads/award/lipper/certificate_file/11257/LFA_Europe_Certificates_1__2090.pdf

Den enda av dessa tre fonder som har SEK som basvaluta är Handelsbanken, som också har störst innehav av svenska aktier. Handelsbanken känns kanske som det mest naturliga och trygga alternativet i dessa orostider för den som vill satsa på europeiska aktier.

 

(sept-12)

Förklaring till tabellen:  

Första kolumnen respektive fond.

Andra kolumnen fondens basvaluta.

Tredje – femte kolumnen visar fondens genomsnittliga avkastning i procent per år för de senaste 3, 5 och 10 åren.

Sjätte kolumnen mäter risken som fondens standardavvikelse i procent de senaste 36 månaderna (lägre tidsperiod är att föredra, men vi har valt 36 månader dels därför det är ett vanligt redovisat mått, dels för att kunna få så jämförbara tal som möjligt genom att även fånga in fonder med relativt kort historik.)

Sjunde kolumnen mäter den riskjusterade avkastningen, fondens Sharpe ratio på 36 månader (av samma skäl som ovan).

Den åttonde kolumnen visar fast respektiv rörlig förvaltningsavgift i procent.

Nionde kolumnen är Morningstars rating, i första hand används deras ackumulerade rating, annars så lång tidsperiod som möjligt.

Tionde kolumnen visar fondens betyg. I första hand tittar vi på Morningstar UK’s analyser, annars andra tillgängliga betyg, från till exempel City wire, Lippers, S&P eller Wassum. Det är alltså en kvalitativ framåtblickande analys, till skillnad mot ratingen som är en historisk bedömning.

Slutligen, sticker vi ut hakan, och försöker oss själva på en rangordning – PB ranking.

ANALYSERNA UPPDATERAS FORTLÖPANDE.

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10-15 PROCENT ANSER VI.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

 

Lämna ett svar