Ett bedrägligt lugn – Affärsvärlden

 

Bengt Ljung AfvUnder ytan sjuder skuldkrisen. Räddningspengarna räcker troligen inte för att klara Grekland, Spanien och Portugal. Men det finns ingen annan väg ut än budgetdisciplin och ekonomiska reformer, skriver Bengt Ljung i Affärsvärlden i en viktig påminnelse.

Det handlar om huruvida Sydeuropéerna ska klara av att göra liknande intern devalvering som balterna gjort de senaste åren, med kraftiga budgetåtstramningar och sänkta löner. Frågan är om det går, när inställningen är att det inte är deras eget fel att länderna dras med gigantiska skuldproblem. Då saknas den kollektiva uppbackningen och viljan till flera år av tuffa besparingar, som kan slå mycket hårt mot utsatta grupper och skapa social oro. Att minst ett land lämnar euro är kanske ingen vild gissning. Den som lever får se hur det går, och på tal om det är frågan om euron överlever oss andra dödliga.

Lämna ett svar