Elizabeth Dacey-Fondelius – Kolumnist

Elizabeth Dacey-Fondelius avser främst att skriva inom området ”Public Interest” och har redan lång erfarenhet som skribent för ”The Local – Sweden’s news in English”, vid arbetet som språk- och kommunikationskonsult i Stockholm.

Elizabeth är född och uppväxt i USA, där hon också tog sin universitetsexamen i Engelsk litteratur och Franska språket.

https://www.publicnews.se/category/elizabeth-dacey-fondelius/

 

Lämna ett svar