Kunskap eller dogmatism styr Riksbanken?

Riksbanken måste ta ned styrräntan till en lägre nivå, till 1,0 procent från dagens 1,5 procent. Fem tongivande svenska ekonomer som Dagens Industri talat med, inför den svenska centralbankens räntebesked på torsdag, är ense. – Det är inget snack om saken. Vi måste sänka räntan, säger Lena Hagman, chefekonom på tjänsteföretagets arbetsgivarorganisation Almega, till tidningen. Ekonomer: ”Riksbanken måste sänka räntan” | Sverige | SvD.

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

 KOMMENTAR För snart en månad sedan intervjuade undertecknad vice Riksbankschefen Lars E O Svensson för Dagens Nyheters räkning. Intervjun blev uppmärksammad även i utländska media – ända till Kina – eftersom Svensson dels satte en siffra på hur mycket högre arbetslösheten varit under de senaste 15 åren till följd av en för hög ränta, dels därför att han indirekt hävdade att den felaktiga politiken berodde på att majoriteten i Riksbanksdirektionen saknade adekvat kunskap. Och som alla vet, så säger man inte. Huruvida det är sant eller inte saknar betydelse. För mot de, enligt Svensson beräkningar, extra 40.000 arbetslösa står elitens heder. Och den matchen är ju avgjord på förhand – eller!?

Före intervjun dristade jag mig till att fråga Svensson hur det känns att vara i minoritet. Han svarade då blixtsnabbt och retoriskt ”i minoritet, jag är ju inte majoritet”! Hur då, var den naturliga följdfrågan. ”Konjunkturinstitutet tycker som jag, liksom en stor del av ekonomkåren och även  den så kallade skuggdirektionen”, svarade Svensson nöjt – och dessutom helt sanningsenligt. Ändå är det Svensson som utmålats som den lite tokige och envetne kamikaze-sanningsägaren, fast det i själva verket är majoriteten i direktionen som, utifrån 2-procentsinflationsmålet, bedrivit en felaktig politik och så att säga därmed röstat ”fel”. För inflationen har de facto missat målet, och legat nästan 50 procent, det vill säga en procentenhet, för högt under den senaste 15-årsperioden. Och det har enligt Svensson i genomsnitt kostat cirka 40.000 förlorade jobb.

Idag återkommer skuggdirektionen i Dagens Industri med krav på räntesänkning vid Direktions penningpolitiska möte på onsdag. SEB’s seniorekonom, Klas Eklund, säger att ”en sänkning med 50 räntepunkter kan försvaras i och med att Riksbanken dragit fötterna efter sig och att räntenivån nu ligger för högt.” Och Swedbanks chefekonom. Cecilia Hermansson, frågar sig mycket kritiskt ”om vi har ett inflationsmål som ska uppfyllas – eller har vi ett mål för kredittillväxten”. Och  avslutar i ovanligt starka ordalag: ”jag kan inte känna ett förtroende för att Riksbanken fortfarande har ett inflationsmål om vi inte kan använda penningpolitiken i ett läge där konjunkturen faktiskt behöver det”.

På torsdag får vi via veta om det är kunskap eller dogmatism som styr Riksbankens politik. Vi hoppas för de 10.000-tals extra arbetslösa, att direktionen vaknar till liv och läser riksbankslagen tillsammans med aktuell omvärldsstatistik. Inte minst dagens dystra Inköpschefsindex från Swedbank som visar att: ”PMI-totalt föll i augusti till 45,1 jämfört med 50,6 i juli, vilket är den lägsta nivån sedan våren 2009. Det är en påtaglig försvagning av industrikonjunkturen jämfört med tidigare under året då indexet fluktuerade kring 50-strecket, som är gränsen mellan upp- och nedgång i konjunkturen.”

Dags att agera Ingves! Bättre sent än aldrig!

 

Lämna ett svar