Don’t trust the debate on US growth – FT.com

 

Taking investment advice from politicians is rarely a good idea. Political propaganda is rarely objective or relevant to the markets. Investors have to remember fundamentals, and not fiction, are the basics of investing.

With that in mind, the best strategy for US investors might simply be to turn off their televisions for the next four months. Neither the Republicans nor Democrats are likely to depict the investing environment in any way that resembles reality. Don’t trust the political debate on US growth – FT.com

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

Det kan ha vänt i USA, andra kvartalets motgångar på arbetsmarknaden och i tillväxten kan ha varit bottenkänning, ett bevis för det är att börserna – som normalt ligger före – genom starka uppgångar indikerat att en vändning kan var på gång. Och i går framkom det av den amerikanska centralbankens, FED’s, så kallade beige book att husmarknaden kan vara på väg uppåt.

Samtidigt har arbetsmarknaden förbättrats, trots de dystra tongångarna på senare tid: ”Till exempel är den amerikanska arbetslösheten 8,2 procent – och det har funnits gott om politisk diskussion kring denna oacceptabelt höga nivå – men den amerikanska aktiemarknaden har dock stigit med nästan 40 procent sedan oktober 2009 då arbetslösheten nådde en topp på 10 procent.”

En anna lärdom, som vi skrivit om tidigare, är att det kan vara de mogna ekonomiernas aktiemarknader som utvecklas bäst de kommande 5-10 åren. ”Tillväxtmarknader utvecklades väl under kreditexpansionen. Det är vår uppfattning att de kommer att utvecklas dåligt när krediten bubblan töms.”

Enligt artikeln ovan har det amerikanska småbolagsindexet Russel 2000 slagit tillväxtmarknaderna sedan mars 2009 – och det kan vara den amerikanska aktiemarknaden som är dagens nya tillväxtmarknad, avslutar artikeln i FT. Det finns en del likheter i FT-artikeln med en tidigare länkad artikel i Dagens Nyheter:

Tronskifte spås i fondtoppen – DN.SE

Slutsatsen av en reviderad syn, är inte att vikta ned tillväxtmarknader kraftigt, utan snarare kanske öka den strategiska nivån amerikanska aktier något, och varför inte på bekostnad av någon dyr hedgefond eller högriskobligationer.

Lämna ett svar