Donald Trump har – redan – förändrat världen

Den obehagliga konsekvensen av Donald Trumps populism är att oavsett om han blir USA’s näste president eller inte har hans politik redan gett avtryck på dagordningen i amerikansk politik. Den sannolika motkandidaten, Hillary Clinton, har redan börjat anpassa vissa av sina ståndpunkter efter Trumps. Clinton är nu till exempel kritisk mot frihandelsavtalet TPP, Trans-Pacific Partnership, som hon själv arbetat för och tidigare hyllat.

I Europa har Jean-Marie Le Pen med sin nationalistiska och populistiska politik haft ett motsvarade inflytande på både den franska och europeiska politiska dagordningen, ända sedan den ”Nationella Frontens” framgångar i presidentvalet år 2002.

Alltmer av populistisk politik, med ingredienser av nationalism, anti-globalisering och rasism präglar idag Europa. Och det har gått snabbt. Lika snabbt som Europa kastade av sig det socialistiska oket har vi idag axlat det populistiska.

I Sverige har Sverigedemokraterna påverkat svensk politik på samma tydliga sätt som Le Pen i Frankrike och nu Donald Trump i USA,

Samtidigt går det att konstatera att de traditionella, konventionella partierna krattat manegen med en egen variant av ”populistisk politik” som gynnat de inflytelserika och röststarka socialgrupperna.

I Sverige stryker de två stora partierna medelklassen medhårs. Mot bättre vetande behålls populära lagändringar om avskaffad fastighets-, gåvo-, arvs- och förmögenhetsskatt och till och med de skadliga men ack så populära ränteavdragen för bostadslån behålls.

Enkelt uttryckt kan utvecklingen beskrivas som att de besuttnas populism har gynnat framväxten av de förfördelades populism. Eller för att travestera Olle Ljungström – En populist är någon som liknar dig!

The news that Donald Trump has in effect secured the Republican party’s nomination for the US presidency took me back to Europe in 2002. Back then it was a huge shock when Jean-Marie Le Pen, a far-right candidate, made it through to the last two in

Läs hela artikeln: How Donald Trump has changed the world — FT.com

Lämna ett svar