Det falska köttet är här för att stanna

av Sten Bäckström

Den rödfärgade fläskfilé som sålts som oxfilé i svenska butiker är sannolikt inte en enstaka olycklig händelse utan ett obehagligt paradigmskifte i Sverige. Konsumenterna får vänja sig vid falsk mat. 

I framtiden kommer vi troligen inte kunna vara säkra på att maten är äkta vara och att den inte har manipulerats, eller att den inte är giftig. Vi vet fortfarande inte säkert om den röda färg som använts är hälsovådlig. De totalt skrupulösa metoder som är fullt etablerade i länder som Kina finns nu i EU och i Sverige. Jag har själv ätit av den falska ”oxfilén”.

Att matpartier kallas tillbaka på grund av att de på något sätt kan vara hälsovådliga är inte något nytt. Det har skett många gånger tidigare. Men då har det handlat om mat som av misstag innehåller något den inte ska innehålla, som av misstag är smittad av salmonella, listeriabakterier eller liknande. Inte ens den stora köttskandalen härom året, då ICA Maxi schavotterade i medierna för att man märkt om gammal köttfärs, är lika allvarlig som detta. Den köttfärs som märktes om då var trots allt fullt ätlig.

Vad det nu handlar om är att någon avsiktligt manipulerar maten för att tjäna pengar. Man blandar oätliga substanser i maten, i värsta fall giftiga. Det mest kända exemplet på detta utomlands är mjölkskandalen i Kina. Hänsynslösa fabriksägare blandade kemikalien melamin i mjölk. Det gjordes för att proteinhalten i mjölken skulle förefalla högre än den var. Melamin används vid tillverkning av hårdplast. Minst sex barn dog och 300 000 skadades. Det är svårt att föreställa sig att någon av pengabegär kan vara så hänsynslös. Annat som avslöjats i just Kina är att man sålt stora partier köttpiroger fyllda med smaksatt returpapper, att man drygar ut salt med kemikalier och att en stor del av de mediciner som säljs innehåller mindre verksam substans än de borde.

I Sverige har det nu avslöjats, enligt Svenska Dagbladet, att minst fem ton kött som saluförts som oxfilé i själva verket är rödfärgat fläskkött. De misstänkta köttpartierna kommer enligt märkningen från Ungern och Argentina. Kött från samma importör har sålts på den svenska marknaden i fem år. Jag är personligen vittne till att sådant här falskt kött i stora partier funnits på marknaden sedan åtminstone våren 2012.

I våras köpte jag nämligen två bitar av ett stort parti billig oxfilé på en välkänd stormarknad norr om Stockholm. Jag nämner inte namnet, eftersom jag saknar konkreta bevis, men man kan själv läsa i SvD om vilka butiker som påstås ha salufört köttet. När vi tillagade köttet hemma noterade vi att konsistensen var märklig, att köttet var ljusare än det borde, samt att den röda ”köttsaften” inte såg naturlig ut. Då det hela kändes olustigt åt vi inte mycket av köttet, och slängde sen resterna. Vi hade nämligen haft köttet infruset en tid och hade därför inte kvar något kvitto på köpet, så vi lät saken bero. En tid senare påpekade min fru för mig att hon tror att det måste ha varit färgat fläskkött. Detta var innan köttskandalen briserade i pressen nyligen.

Kött som importeras till EU kontrolleras bara vid den första importen till ett EU-land. Därefter kan köttet säljas fritt mellan EU-länder, och än så länge kan vi bara gissa var manipulationen med den röda färgen skett. Det här ser ut att vara en konsekvens av ett EU som vuxit för snabbt och som är alltför heterogent. I Sverige lever vi kanske i tron att myndigheter kontrollerar all mat vi äter, men så är knappast fallet. För leveranser från EU sker alltså ingen kontroll alls, och även där kontroll sker har inte myndigheter som Livsmedelsverket resurser att göra annat än stickprov. Oftast rycker myndigheterna ut först när en anmälan skett. Ansvaret vilar därför tungt på oss konsumentar att från och med nu reagera när vi noterar något misstänkt.

Något som är märkligt i denna historia är varför ingen reagerat tidigare. Framför allt frågar jag mig varför ingen leverantör eller butik reagerat? Det måste ha varit många som liksom vi köpte köttet, och några måste ha returnerat det. Varför har stormarknaden då inte reagerat och anmält? Hur mycket har de känt till om detta? SvD meddelar att Coop tidigare dragit tillbaka partier med kött, men idag inte kan förklara varför. Kanske kommer skandalen att växa. Det handlar om ett paradigmskifte. Tidigare har vi känt oss relativt trygga när vi handlar mat. Fusk har förekommit med datummärkning, men att någon avsiktligt manipulerat maten för att lura oss och tjäna mer pengar, det har vi inte oroat oss för. Tanken att någon kanske tillfört farliga substanser för att bedra oss har varit fjärran.

Som konsumenter bär vi själva en del av skulden. Ett skäl till att sådana här bedrägerier uppkommer är förstås att vi som konsumenter jagar de billigaste priserna. Vi vill helt enkelt inte betala för vad kvalitet verkligen kostar. Till en viss gräns är det positivt att marknaden pressar priserna. På så sätt effektiviseras produktionen. Det är också positivt att mindre rika länder kan exportera livsmedel till oss. Fri handel ökar välståndet i världen. Men när vi konsumenter tror att vi ska få fint kött till en prisnivå där man omöjligen kan producera fint kött, då är risken stor att det vi köper inte heller är äkta vara.

Någon kanske menar att en sådan här skandal kan innebära ett uppsving för inhemska livsmedel – att konsumenterna nu vill ”köpa svenskt”. Så kanske det blir i viss mån. Men vi bör komma ihåg att det inte är någon lösning på grundproblemet. För det första är både svenska importörer och distributörer inblandade i denna skandal, även om det inte är säkert att de handlat medvetet. För det andra handlar det om att man inte kan lita på produkten i paketet. Hur ska vi kunna veta att kött är producerat i Sverige bara för att det står så på paketet? Fusk med ursprungsmärkning lär inte dessa ljusskygga individer tveka inför. Och vad är det som garanterar att livsmedel producerat i Sverige inte också manipuleras?

För att komma tillrätta med detta krävs förstås kraftfulla insatser från myndigheter, både på nationell och EU-nivå. Graden av förslagenhet och hänsynslöshet i detta bedrägeri skrämmer och det räcker inte med att fortsätta som vanligt. Man måste gå till botten med alla leverantörer och hela regelverket. Men även om man gör det är det i viss mån för sent. Pandoras ask är öppnad, och även i vårt land kommer vi i framtiden att bli tvungna att handla vår mat med samma misstänksamhet som familjer i många andra länder i världen. Vi har förlorat en frihet vi haft, och troligen får vi den aldrig tillbaka.

En reaktion till “Det falska köttet är här för att stanna

Lämna ett svar