Därför blir Kina aldrig nummer ett i världsekonomin

Business Insider har satt samman en lista över fem punkter på varför Kina kommer misslyckas med att dominera världsekonomin.

Kina är i dagsläget världens näst största ekonomi där tillväxten spås uppgå till 7,7 procent under 2014 jämfört med USA:s 2,8 procent.

På onsdagen presenterades nya siffror som visar att Kinas handelsbalans hade ett överskott på 31,9 miljarder dollar under januari och att exporten steg med 10 procent i årstakt. Analytikerna hade förväntat sig ett importlyft på 3 procent.

Kan Kina bli ny herre på täppan i världsekonomin? Nej, säger Business Insider som listar fem punkter på varför så inte blir fallet.

KINA

1. Den inhemska ekonomin är instabil. Hälften av Kinas ekonomiska produktion består av fysiska tillgångar, jämfört med 15-30 procent i de flesta andra länder. Bland annat planeras det för att bygga 55 nya flygplatser trots att 75 procent av de som redan finns i landet går med förlust. Dessutom ökar statsskulden och företagens skuld i rask takt, vilket spär på den ekonomiska instabiliteten. På knappt fyra år har statsskulden ökat till 58 procent av BNP. En femtedel av alla nya lån används till att betala av på gamla skulder.

2. Även om Kina rusar snabbt uppåt på innovationstrappan rankades landet nyligen som nummer 25 av världens mest innovativa länder – efter Österrike och Polen. Många av Kinas framgångsrika företag bygger sin affärsidé på att kopiera utländska modeller. Dock försöker Kina öka antalet innovationer och driva igenom nya idéer genom bland annat inkubatorprogram på universiteten.

3. Kinas demografi, luftföroreningar och sociala utmaningar begränsar tillväxten, enligt Business Insider. Det finns ett ordspråk som lyder: Kina blir gammalt före landet blir rikt. Beräkningar visar att Kina blir världens äldsta samhälle år 2030. Den demografiska förändringen som nu sker förväntas sänka BNP med 3 procent fram till dess. På miljösidan nämner Business Insider att 300 miljoner kineser saknar tillgång till rent dricksvatten och att det krävs omfattande kapital för att komma till rätta med landets miljöproblem.

4. Staten äger 114 000 företag i Kina. Den statliga dominansen gör det svårt att skapa globala vinstdrivande företag. Enligt Business Insider uppgår avkastningen för de statliga bolagen till endast hälften av avkastningen från de privata företagen.

5. Korruptionen i Kina är omfattande och myndigheterna gör inte tillräckligt för att komma till rätta med problemet. Redovisningsskandalerna avlöser varandra och många bolagsstyrelser saknar oberoende ledamöter. Att bygga globala företag utan en stark bolagsstyrning är näst intill omöjligt och Kina har en lång väg att gå för att förändra sin företagskultur.

Därför blir Kina aldrig nummer ett i världsekonomin – Affärsvärlden.

Lämna ett svar