Arbetslösheten överdrivs

Socialdemokraternas Magdalena Andersson överdriver i sin polemik Sveriges arbetslöshet. För mycket fokus i hennes och många andra debattörers argumentation ligger på arbetslöshetsmåttet istället för att ta fasta på sysselsättningens utveckling. Sverige har trots allt en av Europas absolut starkaste arbetsmarknader.

Per 150 s:v

Analys Per Persson

 

För några veckor sedan kom ett av många politiska utspel om arbetslösheten. Den här gången var det socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Magdalena Andersson som slog på trumman. I en debattartikel i Dagens Nyheter, som citerades flitigt i andra medier, skrev hon att arbetslösheten nu är högre i Sverige än i övriga Norden och även överträffar nivåerna i andra jämförbara länder i Europa. Hennes slutsats är att det krävs en helt ny politik för att få fart på den svenska arbetsmarknaden.

 

Men är då den bild som Magdalena Andersson tecknar av svensk arbetsmarknad korrekt? Ja, om vi strikt tittar på arbetslöshetsstatistiken från EU så är bilden åtminstone inte felaktig. I november ligger arbetslösheten i Sverige något högre än i både Danmark och Finland, även om skillnaderna är mycket små. Jämför vi med andra länder runtom i Europa finns det precis som Andersson skriver i sin artikel flera länder som har lägre arbetslöshet än Sverige.

 

Sysselsättningens utveckling det bästa måttet på framgång

Problemet med Magdalena Anderssons utspel är att hon helt okritiskt använder arbetslöshet som ett mått på hur bra arbetsmarknaden mår. I själva verket har måttet många nackdelar. Personer går att gömma i utbildning och åtgärder och det är inte ovanligt att många slutar söka jobb när arbetsmarknaden är dålig vilket minskar arbetslösheten. Sysselsättningens utveckling är därför ett betydligt bättre mått på hur arbetsmarknaden mår i olika länder.

 

Så om vi istället för arbetslöshet väljer att titta på sysselsättningens utveckling, hur klarar sig då Sverige jämfört med Norden och övriga Europa? Svaret fick vi i en EU-rapport som publicerades för några veckor sedan och som fick stor uppmärksamhet i vårt grannland Danmark. Anledningen var att rapporten visar att Danmark är att av de länder som har haft den absolut svagaste sysselsättningsutvecklingen inom hela EU.

 

Danmarks utveckling i det närmaste katastrofal

Under perioden 2008 till 2012 har sysselsättningen i Danmark sjunkit med så mycket som sex procent. Det är ett gigantiskt fall som placerar Danmark strax före länder som Grekland, Irland och Spanien. I en jämförelse med Sverige är utvecklingen närmast att betecknas som katastrofal. Under en period när sex procent av den arbetsföra befolkningen i Danmark har förlorat sitt jobb har Sverige gått igenom samma krisår utan att sysselsättningen vare sig minskat eller ökat. Och detta är alltså landet som Magdalena Andersson vill att vi ska inspireras av.

 

Även när Sverige jämför sig med Finland ligger vi betydligt bättre till när det gäller sysselsättningens utveckling. Finland har de senaste fyra åren sett sysselsättningen minska med mellan en och två procent, vilket är något bättre än snittet i Europa men långt sämre än utvecklingen i Sverige.

 

Sverige har den högsta andelen sysselsatta av 27 EU-länder

Finns det då inga nackdelar med att fokusera på sysselsättningens utveckling?  Absolut. En del skulle hävda att Sveriges relativt starka ställning beror på att vi har en snabbare befolkningstillväxt än många andra länder och att det driver upp antalet personer som får jobb. För att komma åt denna skevhet i jämförelsen bör man därför komplettera sysselsättningens utveckling med att också titta på hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som har ett jobb.

 

EU:s rapport om sysselsättningen i Europa följer andelen sysselsatta och här står sig faktiskt Sverige ännu starkare än på andra områden. Av samtliga 27 medlemsländer i EU finns det inget land som har en lika hög sysselsättningsgrad som Sverige. Vi har dragit ifrån länder som Danmark, Nederländerna och Finland de senaste åren och egentligen har vi just nu bara två länder i de västliga delarna av Europa som tar upp kampen med oss, Tyskland och Österrike.

 

Tysklands utveckling imponerar

Det är främst Tyskland, lett av Angela Merkels borgerliga regering, som har lyckats väl. Trots ekonomisk kris och stora stödpaket till krisdrabbade länder har sysselsättningen de senaste fyra åren vuxit med mellan två och tre procent. Det är ett imponerande resultat som det är värt att studera närmare. Ett välutbyggt lärlingssystem, en stark verkstadsindustri, en låg Eurokurs som gynnar exportindustrin och en sund ekonomisk politik är några av de faktorer som ligger bakom Tysklands framgångar.

 

Dags för politiker och journalister att nyansera diskussionen

För politiker och journalister har det blivit dags att bredda diskussionen om den svenska arbetsmarknaden. Att bara diskutera arbetslöshetens nivå riskerar att leda oss helt fel. Inför valet 2014 kan vi bara hoppas att strålkastarljuset riktas åt rätt håll och att Sveriges arbetsmarknad bedöms på ett rättvist sätt.

 

Mitt i krisen står Sverige fortfarande ganska starkt men det går självklart att inspireras av andra länder, inte minst Tyskland. Magdalena Anderssons favoritländer, Danmark och Finland, är däremot inga förebilder. Det är länder som snarare borde skicka avundsjuka blickar mot grannlandet Sverige.

Lämna ett svar