Considering Tactical Funds? Take a Reality Check!


In the February/March issue of Morningstar Advisor magazine, Morningstar Investment Services CIO Jeff Ptak presents the update of a study measuring 100-plus tactical funds’ performance from October 2007 to December 2011. A key point of the findings is that most of the funds gained less over that stretch than Vanguard Balanced Index (an index fund maintaining a 60/40 split between stocks and bonds). The tactical funds were also more volatile and either more prone to losses or unable to keep up when the market rebounded.

Considering Tactical Funds? Take a Reality Check: Given the number of emails and calls we’re getting, we’re not alone in wrestling with tactical asset allocation.

 

———————————————————————————————

Det är som bekant inte Public Bankings investeringsfilosofi att satsa på taktisk allokering. Morningstars artikel ovan belyser på ett klargörande sätt varför taktisk allokering oftast är dömt att misslyckas – för när proffsen går bet, hur ska då småspararen lyckas med taktisk allokering.

Morningstar visar att det inte heller är någon idé att investera i den typen av fonder eftersom de överlag  inte lyckas med sitt uppdrag, dvs. att slå ett givet index eller öka den riskjusterade avkastningen. Inte en enda fond har Morningstar hittat som de vill rekommendera som en basfond i en investerares portfölj – det är helt enkelt ingen som håller måttet.

Lärdomen av detta måste väl ändå vara att det är bättre att slipa på den långsiktiga strategiska allokeringen och ett noggrant urval av framgångsrika förvaltare.

Lämna ett svar