China becomes like Japan

Det har länge talats om att Kina måste reformera sin tillväxtpolitik till att bli mer inriktad på tjänster och service och mindre förlita sig på fortsatta tunga investeringar och varuproduktion. Samtidigt måste statliga företag reformeras, marknader öppnas upp för fler privata företag och de finansiella marknaderna liberaliseras.

Optimisterna tror att politikerna kommer att lyckas med reformplanerna och att Kina har ytterligare något decennium med stark tillväxt framför sig.

Pessimisterna tror tvärtom, att detta är slutet på tillväxtsagan genom att det blir ett drastiskt stopp i Kinas tillväxt eller en ren finansiell kris.

I analys av  i Bloomberg View målas ett alternativt senario upp, där Kina utvecklas som Japan under 1990-talet, med medioker tillväxt och för få och fega reformförsök. Trots ett större tillväxtgap mellan Kina och USA idag än vad Japan hade år 1990, finns det överraskande många likheter med Japans situation då.

 

China’s Future: Neither Boom Nor Bust

Kroeber: Like Japan, the country appears headed for a period of genteel decline.

Källa: China’s Future: Neither Boom Nor Bust – Bloomberg View

Lämna ett svar