Centern – konservativa individualister

Utkastet till nytt idéprogram för Centerpartiet andas förakt mot de egna väljarna. Partiets väljarbas är till stor del individorienterade människor med en konservativ hållning. Med alla extrema förslag är frågan om partiet har som mål att byta ut sin väljarbas trots att det är hos dem som potentialen ligger. De senaste väljarbarometrarna pekar på att den nya inriktningen kan bli partiets grav. 

Per 150 s:v

 

ANALYS Per Persson

Idéprogrammet uttrycker förakt för de egna väljarna

Utkastet till idéprogram för Centerpartiet har lett till en omfattande debatt. Den positiva synen på månggifte, invandring och platt skatt har i kombination med förslagen om avskaffad skolplikt fått partimedlemmar, ledarskribenter och opinionsbildare att kritisera partiet för att gå i nyliberal riktning. Programmet beskrivs som en produkt av Stureplanscentern och ute i landet växer nu motståndet mot både programmet och partiledaren Annie Lööf. Alltmer pekar på att ledningen nu kommer tvingas backa från stora delar av idéprogrammet.

Förslagen som sådana kan man alltid ha olika åsikter om. De kan både ses som naiva och helt utan verklighetsförankring eller som befriande i ett samhällsklimat där skillnaderna mellan partierna blir allt mindre. Min kritik mot det nya partiprogrammet handlar inte om innehållet som sådant utan om det förakt för den egna väljarbasen som de är ett uttryck för.

Centerpartister är individorienterade men ganska konservativa

Värderingar är viktiga i politik och när centerväljarna ska beskrivas är det två perspektiv som är karaktäristiska. Det första är att centerpartiets väljare överlag är individorienterade. De tar sin utgångspunkt i sin egen situation och tycker att det är hos de enskilda människorna som makten i hög grad bör ligga. Politikens uppgift handlar om att skapa rätt förutsättningar för människor snarare än att bestämma för mycket över deras liv. De många småföretagarna i centerrörelsen är ett uttryck för denna värdering.

4599_nyar_pa_stureplan-1

 

Det andra perspektivet som sticker ut handlar om att många centerpartister är kritiska till stora förändringar. Trots deras positiva syn på individen är de relativt konservativa i sin samhällssyn. Med sin starka bas i landsbygds-Sverige är det inte i det höga tempot i storstäderna som centerpartiets väljare hämtar sin inspiration. Istället är småskalighet och närhet till familj, vänner och natur viktiga faktorer som påverkar deras syn på samhället. Här skiljer sig centerpartisterna åt från moderater och folkpartister som i högre grad är positivt inställda till förändring.

Förslagen strider mot partiets konservativa ådra

Det är uppenbart att utkastet till nytt partiprogram inte tar hänsyn till den ganska konservativa ådra som finns bland partiets väljare. Med förslag om helt fri invandring, månggifte och avskaffad skolplikt lägger centerpartiet fram en politik som få folkpartister eller moderater skulle ställa upp på. Att försöka få med sig den relativt konservativa centerrörelsen på denna politik verkar därför helt dödsdömt.

Den stora frågan som infinner sig är därför varför partiet lägger fram förslag som så tydligt strider mot viktiga värderingar bland partiets väljare. Det är också svårt att förstå varför centerpartiet försöker profilera sig som mer liberala än folkpartiet och moderaterna? Den positionen i svensk politik är redan upptagen.

Risk att partiet åker ur riksdagen 2014

Om centerpartiet fortsätter att misstro den egna väljarbasen och låter den mer storstadsliberala falangen bestämma politikens inriktning är risken uppenbar att partiet åker ur riksdagen vid valet 2014. Och väl ute ur riksdagen kan det visa sig mycket svårt att komma tillbaka, särskilt om den traditionella väljarbasen känner sig sviken av partiet.

Stå upp för centerpartisternas värderingar och folk ute i landet

Den stora potentialen för centerpartiet ligger i att slå vakt om de värderingar som finns bland centerpartiets väljare. De är verkligen ingenting att skämmas över. Individen i fokus men med respekt för samhället och det som har byggts upp under lång tid. Respekt för människor som bor utanför storstäderna och de utmaningar och möjligheter som det livet bjuder.

Det är i den ändan som centerpartiet borde börja. Vi behöver inte fler borgerliga partier med storstädernas medelklass som främsta målgrupp. Det är dags för centerpartiet att börja lyssna till den rörelse ute i landet som väntar på dem och utforma en slagkraftig politik därefter.

Lämna ett svar