Cecilia Hermansson varnar: regeringens bostadspolitik skadar Sverige

På onsdagsmorgonen presenterade finansminister Anders Borg vårdbudgeten och Riksbankschefen vårräntan. Riksbankschefen, Stefan Ingves, fortsätter att skrika sig hes om problemen på bostadsmarknaden och hur uppdrivna priser och skuldsättning påverkar penningpolitiken. Även förre statsministern, Göran Persson, är djupt engagerad i problemen på bostadsmarknaden genom Nybyggarkommissionen som Persson leder, vilken nyligen presenterat 63 förslag för att få i gång byggandet. Och nu varnar en av Sveriges tyngsta samhällsekonomer, Cecilia Hermansson, att problemen på bostadsmarknaden kan skada Sveriges ekonomi. Hermansson kräver liksom andra seriösa ekonomer slopat ränteavdrag. Se utdrag ur intervju med Hermansson nedan. / PN

bostadsmur

Min oro handlar om att den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar obalanser i ekonomin som gör Sverige allt mer sårbart. Det är inte rimligt att staten fortsätter stimulera hushållens upplåning – ränteavdragen är för höga, och husbyggandet måste öka. Det som hände när politiker och Riksbanken beslutade att  skatter och räntor skulle sänkas i Sverige , samtidigt som ränteavdragen behölls, var att efterfrågan på bostäder stimulerades samtidigt som utbudet var alltför lågt. Och när fastighetsskatten togs bort ökade värdet på villor på Lidingö med någon miljon över natt. Att plötsligt slippa en kostnad på tusentals kronor i månaden är förstås mycket värt vid försäljning, konstaterar Hermansson.

Cecilia Hermansson uppmanar regeringen att minska ränteavdragen: Det borde vara intressant för svenska politiker att studera det danska exemplet där avdragen minskas successivt med någon procent per år. Det är viktigt att det görs stegvis så att hushållen kan planera sin ekonomi. Förr åt inflationen upp huslånet, man behövde inte amortera så mycket för att lånet skulle sjunka. Det är bra om bankerna nu kan komma överens om regler för amortering.

Hermansson varnar för att problemen bostadsmarknad får konsekvenser: Att många på grund av bostadsbristen väntar alltför länge med att bilda familj till exempel. Och att vi har svårt att få hit arbetskraft från andra städer och länder. Tillväxten hålls tillbaka, och Riksbanken har hållit ränteläget onödigt högt, vilket också dämpar svensk ekonomi och inflation. OECD  och EU-kommissionen har kritiserat Sverige  för obalanserna på bostadsmarknaden som även försvårar för arbetsmarknaden och Riksbanken. Det gäller att genomföra reformer som ökar incitamentet att bygga fastigheter, samtidigt som stimulanserna på efterfrågesidan minskas. Planprocesser och hyresreglering är exempel på komplexa områden som behöver förändras. Problemen är störst i storstadsområdena, samtidigt som urbaniseringen tilltar.

Hermansson avslutar med ett budskap till politikerna: Se till att komma överens om förslag för att skapa balans i ekonomin! Om en ny regering får majoritet kan den genomföra skarpare åtgärder, men uthålliga reformer måste ändå göras upp över blockgränserna, samarbete är helt avgörande.

Citateten är från en intervju med Cecilia Hermansson av Katarina Ahlfort för KTH. 

 

 

Lämna ett svar