Bostadsbubblan spricker – snart

Bolånetillväxten i Sverige har under lång tid varit bland de största i världen. Detta är djupt oroande. Det är hög risk för att låt-gå-politiken kommer att gå igen som svinhugg. Och det är de arbetslösa, bostadslösa och skuldsatta som får ta smällen när bubblan spricker.

KOMMENTAR Lars Pålsson Syll

 

Den svenska bolånetillväxten har under lång tid varit bland de största i världen och bakom ligger kraftigt stigande priser på både hus och lägenheter. Realprisutvecklingen för hus sedan 1986 ser ut så här:

Källa: SCB och egna beräkningar

Reala huspriser (KPI-deflaterade nominalpriser) har för tidsspannet i min graf fördubblats!

 

 

Sverige har sedan åtminstone mitten på 1990-talet haft en klart stigande trend när det gäller tillgångspriser. Det syns också i den internationellt sett extremt höga skuldsättningen i hushållssektor:

Källa: SCB och egna beräkningar

Hushållens skuldsättning bottnar främst i den ökning av tillgångsvärden som letts av ökad långivning till hushållen och den därav uppkomna bostadsbubblan. På lång sikt är det självklart inte möjligt att bibehålla denna trend. Tillgångspriserna  avspeglar i grunden förväntningar om framtida avkastning på investeringar.

Med den skuldkvot vi ser hushållen tagit på sig – med finanssektorns goda minne och starkt kopplad till en bostadsbubbla som regering, riksbank och finansinspektion länge inte riktigt velat ta på allvar – riskerar den skulddeflationskris som regeringen med sin passivitet under lång tid bäddat för att slå oerhört hårt mot svenska hushåll.

Drömmen om ett eget boende kan mycket väl visa sig bli en mardröm. Men då har väl – som vanligt – mäklare, banker och alla “ansvarsfulla” politiker och myndighetschefer hoppat av karusellen och svurit sig fria från allt ansvar!

Lämna ett svar