ASIENFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med hela fem nya kategorier: Östeuropa; Asien; Kina; Latinamerika; Japan – sammanlagt femton fondkategorier. Vi har därmed den överlägset mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden som är öppen för privatkunder.

Asien_Sv

 

ASIENFONDER

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Nu övergår vi också till betygstegen 1-3, se nedan.

Inom flera kategorier säljs tyvärr inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, då ingår inte dessa i den aktuella jämförelsen. Det förhållandet gäller endast i begränsad utsträckning för Asienfonder, men i dessa fall har de fonderna inte tagits med i jämförelsen eftersom det är meningslöst att ange en fond som potentiellt bäst om den ändå inte går att investera i. Istället utgår vi från de fonder som finns lättillgänglig på åtminstone någon av bankernas fondtorg och helst även inom ppm. Vi har trots denna avgränsning den mest omfattande jämförelsen av fonder som vi känner till i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi självfallet hänsyn till minimiinsättningar, så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Inom kategorin Asienfonder dominerar fondbolagen Aberdeen och First state och två av fonderna kommer också från de bilagen. Den tredje fonden, Templeton Asian Smaller Co A Acc $, förvaltas av legendariske Mark Mobius med inriktning på ännu mindre bolag än i de två andra fonderna, samt en större koncentration till genuina Asien. Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 har också investeringar i Australien, vilket bidrar till att dra ned risken något. Slutligen First State As Pac Sustainability A som även har investeringar i Japan och en liten del i Nordamerika. First state har allra lägst risk av de tre.

Beaktat både avkastning och risk, men med huvudfokus på avkastningen, sätter vi Templeton först. Det beror delvis på att vi utgår från att Aberdeens globala tillväxtmarknadsfond med inriktning på småbolag redan finns med i en normalportfölj (genom Danske Invest em markets small companies) och då blir Templeton ett bättre komplement till denna, dessutom har vi stort förtroende för Mark Mobius.

 

3 ASIENFONDER I TOPP 

      Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 

                Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

                           First State As Pac Sustainability A

januari 2013

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10-20 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

 

Lämna ett svar