Arbetsmarknadens ”labour-hoarding”

Svenska arbetsmarknad, löne- och inflationsutveckling sammanfattad i ett litet stycke! Smart, effektivt och dessutom en realistisk beskrivning av både nuläge och framtiden:

”Svensk arbetsmarknad verkar vara långt mer flexibel än tidigare vilket också bidrog till att många jobb ”räddades” under finanskrisen (arbetslösheten nådde ”bara” 9% 2009-10 snarare än de 12% som tillväxttappet motiverade). Men denna ”labour-hoarding” gör så klart också att återhämtningen på arbetsmarknaden tar längre tid eftersom företagen sitter på ”arbetskraftsreserver” när tillväxten också fortsätter under trend. Flexibiliteten leder dessutom till måttliga löneökningar och varaktigt låg och kontrollerad inflation.”  SEB

Lämna ett svar