Arbetslöshet en residual i svensk politik

USA’s centralbank, Fed, har ett dualt mål med fokus på både prisstabilitet och arbetslöshet. I Sverige tvistar Riksbankens direktion om huruvida den i praktiken har ett dualt mål med prisstabilitet och finansiell stabilitet som mål.

Fed ser ut att vara på väg mot ett explicit mål för arbetslösheten. I Svensk politik är arbetslösheten endast en residual.

 

”6.5% arbetslöshet är målet för nollränte-politiken enligt Feds Evans i går kväll – börjar Fed närma sig ett konkret mål för arbetslösheten som villkor för låga räntor (snarare än tidsangivelse d v s mitten av 2015)?” SEB

Lämna ett svar