Anders Borg – populistiska uttalanden istället för politik

Finansministern har i takt med att han blivit allt varmare i kläderna också – tyvärr – blivit allt mer populistisk. I avsaknad av en allianspolitik som löser strukturella problem skriker han sig istället hes på sådana särintressen som det är legitimt att ge sig på. Finansministern har dock inte varit ensam om pinsamma uttalanden den gångna veckan, utan är i gott sällskap av kollegan Carl Bildt och opponenten Stefan Löfven.

Finansministern brukar avstå ifrån att yttra sig om kronan – vilken han anser har blivit för stark – för en finansminister får inte uttala sig om penningpolitiken. Anders Borg kan sålunda inte säga det som de flesta ekonomer tycker, och vilket även flera internationella utredningar visat – att Riksbanken till följd av en skuldbörde-paranoia under många år har haft för hög ränta. Det har, enligt beräkningar, i sin tur orsakat att cirka 40.000 personer är arbetslösa i onödan.

Finansministern skyller nu den allt starkare kronan på bankerna! Striktare kapitalregler ska – simsalabim – försvaga kronan genom att Riksbanken då ska kunna hålla räntan lägre. Det är enkelt för finansministern att säga, få väljare förstår vad det betyder, men det låter ju bra att skälla på bankdirektörer.

Att istället säga att regeringen ska ta itu med det strukturella problem som är grunden till hushållens stora skuldbörda och indirekt den för höga räntan, det vill säga ränteavdragen – det vågar finansministern däremot inte, åtminstone inte i valtider. Bättre med lite populism: F-n för bankerna!

Ett annat strukturellt och närbesläktat problem som undviks är bostadsbristen, vilken under lång tid har eldat på bostadspriser och hushållens skuldbörda. Istället för att avreglera bostadsmarknaden (utöver de modifieringar som nu görs) så att det byggs mer och billigare, så hotar finansministern att tvinga kommunerna att bygga mer – med bibehållna, hämmande regler. En avreglering inklusive förändringar i arbetslagstiftningen skulle däremot automatiskt öka utbudet och pressa både bostadspriser och hushållens skuldsättning ock därmed även räntan. Men varför själv lösa ett problem om man kan sparka nedåt.

Höstens valförlust kommer att göra finansministern gott. Han behöver en time out för att finna sig själv och hitta tillbaka till sitt klokskap och inte minst ladda batterierna. Välkommen tillbaka Anders som partiledare och statsminister år 2018.

Läs mer om finansministerns populistiska uttalanden i artikelcitatet och länken nedan. /PN

ANDERS

”Sverige måste införa striktare kapitalregler för bankerna för att försvaga kronan och för att hjälpa exportbolagen. Tuffare regler innebär att Riksbanken kan hålla reporäntan lägre genom att minska sitt fokus på hushållens skuldsättningsnivåer, vilket är något som har gjort att kronan blivit något för stark, enligt Borg.

Regeringen kan vidare behöva tvinga kommunerna i Sverige att öka byggnationen av nya bostäder om de inte gör det frivilligt. Det kan ske i syfte att förhindra bristen på bostäder, vilket i sin tur kan förhindra att skapa ohållbar tillväxt i hushållens skuldsättningsnivåer och huspriser.

Den privata skuldsättningsnivån är ”inte hälsosam”, enligt Borg.

SEB-ekonomen Erica Blomgren konstaterar att Riksbanken verkar vara mycket mer avslappnad än Anders Borg när det gäller den svenska kronan.”

Borg: Kronan börjar bli för stark – Affärsvärlden (LÄNK).

Lämna ett svar