MARKOWITZ PORTFÖLJTEORI

 

Harry M Markowitz mottog år 1990 Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sina tidigare banbrytande insatser inom finansiell ekonomi, och brukar kallas för den moderna portföljteorins fader.

Markowitz visade dock redan 1952 på betydelsen av diversifiering; att en portfölj med mer eller mindre okorrelerade aktier från till exempel olika branscher minskar risken utan att avkastningen behöver bli lägre, och omvänt så kan avkastningen ökas med bihållen risk. Slutsatsen av Markowitz studier är med hans egna ord ”att inte lägga alla ägg i samma korg”.

Markowitz skapade också modellen ovan med den effektiva fronten, som visar en kurva av punkter för portföljer med högsta avkastning vid en given risknivå. Hur portföljen ska sammanställas avgörs av investerarens riskaversion.

PUBLIC BANKING investerar på olika marknader och branscher, men problemet är att korrelationen mellan aktier har ökat över tiden och samtidigt har korrelationen ökat mellan olika tillgångsslag. Slutsatsen av det är, paradoxalt kan tyckas, att det är ännu viktigare med väldiversifierade och välallokerade portföljer.

 

 

Lämna ett svar