Aktier – ”safe haven” på lång sikt

I orostider som denna flyr de flesta i väg från aktier – tyvärr! Erfarenheten är att för den långsiktiga pensionsspararen eller investeraren är kraftiga börsnedgångar är ett bra tillfälle att öka på sitt aktiesparande. Cyniskt eller inte, men vare sig den europeiska katastrofala situationen eller den egna privatekonomin blir bättre av ett kortsiktigt tänkande.

Bild1

Aktier har på riktigt lång sikt, sedan 1800-talet (S&P500), i genomsnitt gett cirka 9 procent i årlig avkastning, varav mer än hälften från utdelningar. I Sverige har Stockholmbörsen det senaste kvartsseklet genererat i genomsnitt dryga tio procent i årlig avkastning, inklusive utdelningar. Det gäller storbolag.

Småbolagsaktier har över tiden haft en betydligt bättre avkastning än stora bolag. Ett exempel på det är Didner & Gerges Sverigefond, som främst investerar i medelstora och små bolag och som sedan starten 1994 haft en årlig avkastning på cirka 18 procent. Det samma gäller för investmentbolag ned samma inriktning, Latour har till och med gett en årlig avkastning på dryga 20 procent. Det är sålunda inte helt orealistiskt att förvänta sig en årlig nominell totalavkastning för (svenska) aktier på cirka 10-20 procent – om man ska tro historisk statistik som dessutom inkluderar it-krasch och finanskris.

Det finns sannolikt inget annat tillgångsslag som över lång tid matchar aktiers totalavkastning och det kan vara värt att minnas vid orostider. Brittiska Morningstar går så långt att de kallar aktier för ”the real safe haven”:

A look back into the past in the USA – for which the longest historical time series is available but whose lessons learned are, in many cases, equally valid for other regions – shows that company earnings have increased nominally by about 4% a year since 1871 in spite of numerous deep recessions. As US company earnings increased over the past 213 years, so did equity prices on the US stock market. Between January 1 1871 and December 31 2013, the S&P 500 index rose from 4.44 to 1,843 points, equivalent to an increase of about 4.3% every year on average. Adding in the contribution from reinvested dividends – which yielded about 4.4% on average and accounted for a good half of all performance – translates into a total return of more than 800,000 index points, equivalent to historical growth of 8.7% every year in the S&P 500. If our great-great-great-grandparents had invested $100 in an equity portfolio back then, the heirs of today would hold assets worth about $15 million. /…/

Over the long term, and bearing in mind that inflation will eat away at purchasing power, the biggest risk facing investors who want to preserve or increase their wealth lies in not taking any risks. As far as investments in fixed deposits and top-rated government bonds are concerned, this risk will probably strengthen rather than lessen in the current environment of low interest rates and in light of the long-term expectation of rising interest rates and the threat of price losses. By contrast, real assets, such as equities, have a good chance of continuing their historical success, given that the long-term risk premium expectations still appear attractive. Accordingly, investors should venture beyond the current uncertainty when deciding their strategic (long-term) asset allocation and be aware that we are possibly already in the midst of a golden era for equities.”

 

Lämna ett svar