Academedias VD Marcus Strömberg är en förolämpning 

Marcus Strömberg avfärdar statsminister Stefan Lövens kritik mot börsnoteringen av Academedia som vänsterkritik och hävdar att friskolorna behållt en bra styrning och därför lyckats bättre än den kommunala skolan. Strömberg uppmanar till tystnad från politiskt håll och ett slut på ”käbblet.

Frågan är om Strömberg själv tror på sin retorik eller om han helt enkelt är dum. Hur ska det annars gå att förstå Strömbergs okunniga käbbel.

Strömberg bortser från den skeva elevrekryteringen, betygsinflation (särskilt i attraktiva friskolor) och föräldrastöd och andra förklaringsvariabler till skillnad i skolresultat.

Dessutom hävdar Strömberg att vinster uppkommer genom ett kvalitetsinriktat och långsiktigt arbete. Är det långsiktighet som riskkapitalister gjort sig kända för? Är det kvalitetsinriktat att stänga skolbibliotek och att ge minskat elevstöd, samt att begränsa speciallärare och även motverka elever med särskilda behov.

Strömberg verkar inte fatta enkla företagsvillkor, som att det är enklare att nå bra resultat med givna konkurrensfördelar, som skolmotiverade barn till välutbildade föräldrar. Det är en statligt snedvriden konkurrens vars motsvarighet Konkurrensverket skulle förbjuda på andra marknader. Inget av detta vill Strömberg se. Hans käbbel är en förolämpning – idioti rentav!

Nu när till och med moderaterna yrvaket insett att valfriheten i skolan, som partiet införde för ett kvarts sekel sedan, hotar Sveriges framtida utveckling, borde väl även en företagsledare kunna se verkligheten. Anna Kinberg Batra konstaterade häromveckan att elever i framtiden återigen ska kunna räkna med en bra utbildning i en likvärdig skola – gammal socialdemokratisk retorik – och att skolan är för viktig för partiet att delegera till andra partier [läs Liberalerna] och företagsledare, borde det tilläggas!

week_academedia8NY

Academedia aviserade nyligen att bolaget ska börsnoteras i sommar. Det fick statsministern Stefan Löfven att gå till verbal attack mot friskolekoncernen i söndagens partiledardebatt. Nu svarar Academedias vd Marcus Strömberg på kritiken.

Läs: Vd:s replik till Lövfen: ”Vinstdebatten är ett vänsterfenomen” – Affärsvärlden

Lämna ett svar