Sten Bäckström

De sociala effekterna av skolpolitiken och eurokrisen är andra sidan av det mynt som Public News har i fokus och som vi vill uppmärksamma mer. Vi välkomnar Sten Bäckström som kolumnist med inriktning på Samhällsetik och demokratifrågor. Sten har studerat Östasiens kultur, politik och ekonomi i Sapporo, Japan, och har även stor kunskap om Kina. Idag är Sten tjänstledig från arbete som civilingenjör och studerar teologi, etik och religionspsykologi. Sten har således ett brett kulturellt perspektiv på frågor om demokrati och etik som vi ser fram emot att ta del av.

Lämna ett svar