3 TOPPFONDER I TOPP

PUBLIC BANKING publicerar fondanalyser med 3 toppfonder inom femton fondkategorier och har därmed den mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden för privatkunder.

Bild1

3 TOPPFONDER I TOPP

PUBLIC BANKING rekommenderar i första hand investeringar i bredare fondkategorier, men erbjuder ändå analyser för 15 delmarknader för den som vill investera extra i en toppfond inom en viss kategori . Tyvärr är fondutbudet för vissa kategorier på den svenska marknaden begränsat, det gäller delvis inom ppm men framförallt är storbankernas fondutbud kraftigt begränsat. Det innebär att inom flera kategorier säljs inte de bästa fonderna i Sverige eller är svårtillgängliga här och ingår då inte i de aktuella jämförelserna. Vi har trots det med vårt urval av fonder inom respektive kategori den mest omfattande jämförelsen av fonder i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur  flexibla de är, vägs också in. Dessutom tar vi hänsyn till minimiinsättningar så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Det är framförallt inom två kategorier som de allra bästa fonderna finns tillgängliga på den svenska marknaden, det gäller Sverigefonder och Tillväxtmarknadsfonder. Det sammanfaller också med de två kategorier som över tiden har haft högst avkastning och ger därför dubbel anledning att investera i dessa två kategorier.

Av de 3*15 toppfonder vi presenterar i våra analyser har vi tre favoriter; en svensk småbolagsfond, en storbolagsfond samt en tillväxtmarknadsfond, se respektive analys för motiveringar. Dessa tre fonder anser vi är bra val att ingå i en portfölj på lång sikt.

    Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A

              Didner & Gerge Småbolag 

                      Spiltan Aktiefond Investmentbolag   

 

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I NÅGAON AV DE HÄR KATEGORIERNA BÖR GÖRAS PÅ MINST 5 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 20 PROCENT PER KATEGORI ANSER VI.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

Lämna ett svar