20 gånger högre pension i ppm

Det är enklare än vad de flesta tror att radikalt höja sin premiepension. Att spara i framgångsrika aktivt förvaltade aktiefonder istället för trygga penningmarknadsfonder kan ge 25 gånger högre pension. Och fem gånger högre pension jämfört med statens alternativ, AP7.

Antagandena i räkneexemplen nedan om ppm bygger dels på kända avkastningssiffror dels antagande om att pensionsåldern höjs till 70 år, samt att utbetalningsåldern blir minst 20 år, men för säkerhetsskull har vi räknat på 25 år för att även täcka kommande årskullar.

ppmfonder

De enorma skillnaderna i räkneexemplen visar två saker: dels att det lönar sig att ta mycket hög risk i ett långsiktigt sparande som pensionssparande, dels att effekten av ränta på ränta får ett enormt genomslag under långa sparperioder.

Vi har i beräkningarna använt avkastningen för sjunde ap-fonden under de år fonden och dess föregångare existerat samt avkastningen för den aktivt förvaltade fonden Didner & Gerge Sverige, dels har vi använt årsgenomsnitt 17,1 procent för fondens hela tidsperiod, dels den årliga avkastningen för samma tidsperiod som sjunde apfonden, 7,8 procent.

Vi har också jämfört med vad en svensk medelaktiefond respektive aktieindexfond kan förväntas att avkasta under mycket lång tid. Vi har då utgått från den årliga avkastningen i genomsnitt på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar de senaste 25 år, som varit cirka 10 procent, trots det katastrofala 00-talet.

Självfallet kommer ingen av dessa siffror att uppfyllas, en del kommer att överträffas och andra att bli en besvikelse. Tanken är endast att visa på vikten av att välja rätt fonder samt att våga ta hög risk inom ppm eller annat pensionssparande. Skillnaden kan bli enorm; mellan 1.000 eller 25.000 kronor per månad från ppm, beroende på ditt val! 1.000 kronor motsvarar ungefär vad en trygg räntefond, en penningmarknadsfond, kan väntas att bidra med.

Bild1

Den som inte kan eller vill välja själv får förlita sig på sjunde apfonden, som med största sannolikhet kommer att leverera en högre avkastningen än genomsnittet av fonder på lång sikt. Det borgar både fondens flexibla placeringsregler och den extremt låga avgiften för. Vi antar att på lång sikt kommer ap7 att ha en avkastning som indexfonden i exemplet eller högre.

Den som vill välja själv bör betänka att det är främst inom kategorierna Sverige- och Nordenfonder som det finns ett fullständigt utbud av marknadens bästa fonder. Med tanken på Stockholmsbörsens historik anser vi att en svensk eller nordisk småbolagsfond bör utgöra en stor eller mycket stor del av portföljen. Varför inte välja de fonder som presterat bäst på lång sikt; Didner & Gerge Sverige respektive dess småbolagsfond med inriktning på norden. Kanske 50/50 eller 25/25 + 50 procent i AP7.

Lycka till!

Lämna ett svar