jul 052012
 

 

AMERICA can now borrow from the bond markets at a cheaper rate than at any time in the history of the republic. Germany has raised two-year money for a fraction of a percentage point. Even Britain, a weaker economy than either of those two, is enjoying yields on its ten-year bonds that are at an all-time low. The bond market: To strive, to seek, to find, and not to yield | The Economist.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————

Är det ändå inte märkliga tider på många sätt, idag sänkte

–  Kina styrräntan med 0,31 procentenheter till 6,0 procent och

– ECB med 0,25 procentenheter till 0,75 procent.

– BOE ligger kvar på 0,5% men utvidgade programmet för köp av statsobligationer med ytterligare 50 miljarder pund till sammanlagt 375 miljarder .

– I Sverige då?

– I går kom Riksbanken och Regeringen med diametralt motsatta tillväxtprognoser för år 2013. Regeringen tippar + 3 procent och Riksbanken + 1,7 procent (vilket bör ligga betydligt närmare sanningen).

– Aha, Riksbanken har tagit intryck av och kanske till och med sväljer den finska stoltheten och röstar med den ”svenskamerikanske” storheten och direktionens främsta hjärna, eller?

– För samtidigt, vilket The Economist” betonar i artikeln ovan, så:

– ”There have been crises before, but not even the Great Depression pushed bond yields down this far or this widely. The records being set in the markets are due to a combination of peculiar circumstances, cyclical swings and historical shifts. Together they have produced a bond market which is behaving in a way never seen before.”

– Och den amerikanska 10 års räntan har ALDRIG varit så låg sen data finns tillbaka till 1791, och även den brittiska 2 års räntan är på rekordlåg nivå till dess.

– Sverige då, sitt still i båten – gör ingenting- det är det bästa! Har vi höga statsskulder eller rekordlåga räntor? Nej! Men ändå varken investerar eller sänker vi räntan.

– Det är uppenbarligen omöjligt att hitta någon logisk förklaring, istället är det, som så ofta annars, psykologiska förklaringar som troligen ger en mer adekvat beskrivning. I räntefallet är det nog tyvärr så att en kunnig och intelligent chef begränsas av sin återhållsamma läggning i kombination med människans begränsningar att erkänna att man har haft fel.

– När det gäller finanspolitiken är det nog så att en också mycket intelligent person brister i helhetssynen och fastnar i ekonometrin, och missar investeringsbehov, etc.

– Vad gäller det privatekonomiska läget kan konstateras att investera i räntor och obligationer lär bli en av de mest komplicerade övningarna att göra på finansmarknaden framöver, ett hjälpmedel för att förstå obligationer är att besöka siten: http://www.investinginbondseurope.org/

– och kolla gärna in Zero här på sidan.

– men glöm allt snack om obligationers strålande framtid: ”Martin Barnes of BCA Research calculates that, since September 1981, the real returns for holders of 30-year Treasury bonds have been an annualised 8.8%. That makes the past few decades one of the two great bond bull markets in history; the other was between mid-1920 and the end of 1940, when annualised returns were 9.2%. In both cases, equities rallied as well, for a time. The 1920s and 1990s are better known as equity bull markets than for their bond returns. But equities eventually faltered (in 1929 and 2000), whereas bond yields drove remorselessly lower.”