Kosovo - Europas Islamiska Stat

Kosovo – Europas Islamiska Stat

USA hjälpte den Serbiska delrepubliken Kosovo till självständighet i slutet av 1990-talet genom intensiva bombningar av Serbien och Montenegro. Afghanistan var det första landet att erkänna Kosovos självständighet.

Terrorism - Internet som vapen VIII

Terrorism – Internet som vapen VIII

Terrorism – från latin terror ‘rädsla, fruktan’ – genom användandet av hot, våld eller förstörelse är syftet att skapa rädsla för att tvinga fram förändringar. Nätverk – genom sociala medier som webbplatser och mobila appar kan personer interagera i mänskliga sociala