Riksbankens nya undersökning av skulderna – medveten desinformation?

Riksbankens nya undersökning av skulderna – medveten desinformation?

”Riksbanken har i en ny ekonomisk kommentar om hushållens skulder, presenterad med presskonferens och tal av direktionsledamoten Cecilia Skingsley, kommit med till synes dramatiska slutsatser

Riksbankskriget: Maktelitens förnekelse & angrepp

Riksbankskriget: Maktelitens förnekelse & angrepp

Det pågår en ovanligt öppen och hetsig debatt om Sveriges penningpolitik som även har nått internationell media. Debatten ger en unik inblick i hur en maktelit sluter

Danske avslöjar bråket som skakar Riksbanken - Afv

Danske avslöjar bråket som skakar Riksbanken – Afv

  Det har länge rått oenighet inom Riksbanksdirektionen, främst mellan Lars EO Svensson och Stefan Ingves, men nu börjar det ”tangera oförskämdheter” vilket riskerar att