"Feds rekordmjuka politik kan skapa bubblor" - Affärsvärlden

”Feds rekordmjuka politik kan skapa bubblor” – Affärsvärlden

  ”Den nuvarande amerikanska policyhållningen kan vara substantiellt lättare än den policyhållning som rekommenderas av vanligt använda penningpolitiska återkopplingsregler”, sade han. James Bullard hänvisade till