Riksbankens nya undersökning av skulderna – medveten desinformation?

Riksbankens nya undersökning av skulderna – medveten desinformation?

”Riksbanken har i en ny ekonomisk kommentar om hushållens skulder, presenterad med presskonferens och tal av direktionsledamoten Cecilia Skingsley, kommit med till synes dramatiska slutsatser