De misslyckade liberala reformerna

De misslyckade liberala reformerna

Slutsatserna i den nedtystade ESO-rapporten, som ingen större redaktion rapporterat om, är förödande vad gäller de senaste decenniernas liberala reformer, inte minst vad gäller det