Feb 182014
 

Givet det stora fokus som Riksbanken för närvarande har på den nuvarande inflationen, är det ökad sannolikhet för att reporäntebanan sänks. Om inflationen fortsätter att överraska på nedsidan under de kommande månaderna kan inte en räntesänkning uteslutas. Sannolikheten för att den första räntehöjningen kommer att ske senare än vår prognos om det fjärde kvartalet 2014 har också ökat tydligt efter dagens siffror”, skrev Anna Råman, senior ekonom på Nykredit, efter statistiken.

”Det går inte att utesluta en räntesänkning i april, även om det inte är vårt huvudscenario”, kommenterade Nordea-ekonomen Andreas Wallström.

Stefan Ingves

KPI sjönk med 1,2 procent i januari jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPI -0,2 procent, vilket kan jämföras med +0,1 procent under månaden innan. Analytikernas förväntningar var att månadstakten skulle uppgå till -0,9 procent samt att årstakten skulle vara +0,1 procent, enligt SIX Market Estimates sammanställning av 12 analytikers estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan 0,0 till +0,4 procent med en median på +0,1 procent.

Riksbankens inflationsmål långt ifrån verkligheten – Affärsvärlden.