Dec 122012
 

Apropå vår artikel Råttforskare lurar SVT och Ekot från tisdagen den 11 december, förtydligar sig ”råttforskarna” idag onsdagen den 12 december. De driver dock vidare med media och skyller samtidigt de felaktigheter som tidigare publicerats på just media, men på ”forskarnas” hemsida avslöjas att den ”felaktiga” versionen kommer från dem själva.

KOMMENTAR Micael Kallin

På onsdagen den 12 december står det fortfarande på hemsidan till den så kallade Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap att: 

Per Petersson intervjuas i SR:s Ekot, Svt:s Rapport och TV4 nyheterna om hur man i experiment lyckats blockera de skakningar som är karaktäristiska för parkinsons sjukdom. Tillsammans med andra forskare har han upptäckt ett område i hjärnan där de ofrivilliga och handikappande rörelserna uppstår och man har också lyckats förhindra dem. – Vi blev väldigt förvånade skall jag villigt erkänna, säger Per Pettersson som är forskare i neurofysiologi.”

I förtydligandet nedan skriver dock ”forskarna” att det som står ovan är fel och skyller på media:

”I ett av TV-inslagen om våra forskningsfynd görs felaktigt en koppling mellan de skakningar som drabbar parkinsonsjuka och fynden i den publicerade studien. Vi vill därför förtydliga att det inte är parkinson-tremor utan biverkningar i form av ofrivilliga rörelser utlösta av medicinering med levodopa i försöksdjur som vi har undersökt i den aktuella studien.”

På hemsidan avslöjar alltså ”forskarna” sig själva genom att visa att den felaktiga versionen är deras egen, samtidigt som de skyller just den versionen på media.

Rena snurren alltså – och alla rikstäckande redaktioner gick på bluffen! 

 

____________________________

”Förtydligande från forskargruppen

Med anledning av att delar av medierapporteringen rörande vår senaste vetenskapliga studie i vissa delar var osaklig samt innehöll några allt för långtgående förenklingar vill vi förtydliga följande:

1)      Studien syftade till att klargöra de mekanismer som leder fram till biverkningar i form av ofrivilliga rörelser vid läkemedelsbehandling av Parkinsons sjukdom. Att undvika denna typ av biverkningar skulle vara till stor hjälp för många drabbade eftersom biverkningarna är mycket besvärande och dessutom förlängs möjligheten till läkemedelsbehandling av sjukdomssymptomen. Det är dock viktigt att poängtera att även om vi får förbättrade möjligheter att behandla symptomen så innebär inte detta att sjukdomens grundorsak botas.

2)      I ett av TV-inslagen om våra forskningsfynd görs felaktigt en koppling mellan de skakningar som drabbar parkinsonsjuka och fynden i den publicerade studien. Vi vill därför förtydliga att det inte är parkinson-tremor utan biverkningar i form av ofrivilliga rörelser utlösta av medicinering med levodopa i försöksdjur som vi har undersökt i den aktuella studien.

3)      Ett viktigt resultat i studien var att motorhjärnbarken tycks ha en speciell roll i de sjukdomsmekanismer som ligger till grund för ofrivilliga rörelser. Detta innebär emellertid inte att tidigare teorier som i första hand pekat ut delar av basala ganglierna som viktiga i processen är felaktiga. Vi vill därför förtydliga att de nya fynden visar på en ny aspekt av hur hjärnbarken och basala ganglierna samverkar på ett komplicerat sätt i de parkinsonsjuka djuren vilket tycks ge upphov till biverkningen ofrivilliga rörelser.

4)      Slutligen vill vi också lyfta fram att studien i första hand har genererat ny kunskap om sjukdomsmekanismerna i Parkinsons sjukdom. Detta är ett första viktigt steg mot att utveckla nya behandlingsmetoder men steget från dessa studier i råttor till en fungerande behandling av patienter är naturligtvis stort och kommer kräva många år av vidare studier.

Författare till studien är:  Pär Halje, Martin Tamtè, Ulrike Richter, Mohsin Mohammed, Angela Cenci och Per Petersson

Studien utfördes vid: Neuronano Research Center, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds Universitet, 221 84 Lund”