Apr 252012
 

 

Permanent Portfolio Returns: Steady Or Risky? – Seeking Alpha.

 

———————————————————————————

Intressant om hur en enklare allokering, än de som till exempel Yale och Public Banking använder sig av, visar sig under längre tidsperioder ha gett både högre riskjusterad och absolut avkastning.