Feb 182014
 

Det säkraste sättet att trycka ned efterfrågan i en ekonomi, och därmed sänka dess tillväxttakt, är nämligen att strama åt krediterna. Normalt sett sker den här typen av åtstramningar med hjälp av en centralbanks styrränta. Räntan höjs för att förhindra att ekonomin överhettas. Men när det gäller EMU:s ekonomi är den så långt ifrån överhettning man kan komma. Där råder närmast ekonomisk permafrost, för att använda en temperaturliknelse, så i EMU borde centralbanken sänka räntan snarast.

Men det finns ett annat sätt att åstadkomma kreditåtstramning, och det är att låta, eller tvinga, bankerna att minska sin utlåning. Effekten är i slutändan densamma som att minska kredittillväxten räntevägen: efterfrågan i ekonomin minskar och inflationen avtar.

Pär Magnusson

ECB har alltså att förhålla sig till två stora hot mot ekonomin. Man måste riva ur alla lik ur bankernas garderober – och det finns nog ganska många sådana – så att det finansiella systemet kan börja läka på allvar. Annars är det risk att kreditväsendet kommer att kärva och vara ett sänke för ekonomin för tid och evighet. Men ECB måste också förhindra att den redan mycket låga inflationstakten övergår i deflation och att BNP fortsätter att minska i EMU.

Mario Draghis eget moment 22 – Affärsvärlden.

 Posted by at 16:33  Tagged with: