jun 082012
 

Finansinspektionen (FI) vill motverka att försäkringsföretagen kortsiktigt säljer aktier och köper räntebärande tillgångar. FI vill stoppa ond cirkel.

 

————————————————————————————————

Det är lite fascinerande att det tagit åratal av diskussion för att FI ska komma fram till att det kanske inte är bästa lösningen att tvinga innehavare av värdepapper att sälja på botten.

 Posted by at 0:03