jul 302015
 

ECB publicerade på onsdagen (29/7) en otroligt intressant rapport där valutans misslyckande siffersätts. Euron har gett stagnerade eller ökade inkomstskillnader mellan länder, det vill säga tvärtemot syftet med euron. ECB vill dock hellre framhålla behovet av reformer inom valutaunionen än det faktum att valutan har misslyckats med sitt syfte. Läs hela rapporten!

Notera: Sedan år 1999 har endast Tyskland och Irland av Euro 12 ökat sin BNP/capita relativt EU28. Samtidigt har flera relativt fattiga euroländer som Portugal, Spanien och i synnerhet Grekland blivit ännu fattigare mätt i BNP/capita relativt både snittet för Euro 12 och EU28. 

Frankrike, eurons initiativtagare, har minskat sin BNP/capita relativt både EU28 och Euro 12. Fantasislottet Frankrike är alltså förlorare i dubbel bemärkelse – president Hollande är helt naken! 

Den allra största förloraren av initialt relativt rika Euro 12-länder är dock Italien, som förlorat påtagligt i BNP/capita relativt båda grupperna Euro 12 och EU28 (som också inkluderar Euro 12).

Sverige har en nästan oförändrad BNP/capita relativt EU28 och en bättre utveckling än snittet för ”rikare länder” vs EU28 och i synnerhet vs Euro 12. Sverige är alltså en ”vinnare” – utanför euron!

gdpeu

 Posted by at 11:58