Terrorism - Internet som vapen VIII

Terrorism – Internet som vapen VIII

Terrorism – från latin terror ’rädsla, fruktan’ – genom användandet av hot, våld eller förstörelse är syftet att skapa rädsla för att tvinga fram förändringar. Nätverk – genom sociala medier som webbplatser och mobila appar kan personer interagera i mänskliga sociala