Feb 112014
 

Den nuvarande guidningen indikerar att centralbanken inte avser höja styrräntan innan arbetslösheten har nått en tröskelnivå om sju procent. Guidningen innehåller även vissa villkor.

Att centralbanken överraskats av den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden råder det ingen tvekan om då centralbankschefen uppgav i augusti att sannolikheten är en på tre att arbetslösheten når tröskelnivån 7 procent de kommande två åren. I november uppgick nivån till 7,1 procent, vilket kan jämföras med en nivå om 7,8 procent i samband med att guidningen lämnades.

Bank of England BOE

Centralbanken lämnar sin inflationsrapport i morgon onsdag och Carney har uppgett att man då även kommer att offentliggöra sina tankar om hur guidningen kan utvecklas. Det är dock inte helt säkert att det kommer bli någon ny guidning redan då, även om en del ekonomer räknar med det.

Mark Carney har uppgett att han inte önskar att enbart sänka tröskelnivån för arbetslösheten utan att han skulle föredra att koppla de framtida penningpolitiska besluten till en bredare ekonomisk utveckling.

Bank of England kan ändra sin guidning – Affärsvärlden.

 Posted by at 10:09